BOGIS - Informatiesysteem voor biogasinstallaties

Hogere opbrengsten en energiewinst op basis van dagen, weken, maanden en jaren plus compleet operationeel en onderhoudsmanagement voor uw biogasinstallatie. Het biogasinformatiesysteem is op basis van een Oracle database als webtoepassing ontwikkeld en kan dus worden gebruikt als Software-as-a-Service (SaaS) en Cloud Computing, of conventioneel als lokale toepassing. Via het BOGIS biogasinformatiesysteem heeft u altijd meteen optimaal inzicht in de kerncijfers van uw biogasinstallatie.

Opbrengst in EURO Output in EURO Rendement van de BGI Dekkingsbijdrage Rapportage t.b.v. overheden Inputmanagement Capaciteitsberekening Handmatige bijstelling Cloud-architectuur Mondiaal georiënteerd Logboeken
BOGIS Software voor de calculatie van opbrengst en rendement van uw biogasinstallatie. Vergister Ook wel bioreactor genoemd; hierin worden bepaalde micro-organismen onder optimale omstandigheden vergist.
Biogas Brandbaar gas dat via vergisting van biomassa wordt geproduceerd. Silo (Hoogbouwsilo of grondsilo) dient voor de opslag van voedingsmiddelen of silage (maïs).
Biogasinstallatie Een BGI dient voor de productie van biogas door vergisting van biomassa. Oracle Wereldwijd een van de grootste fabrikanten van software voor databasesystemen.
Biomassa Mengsels van stoffen waarin organismen worden gebonden en/of geproduceerd. SaaS Software as a Service, onderdeel van Cloud Computing; de diensten worden op huurbasis door klanten gebruikt.
BGI Afkorting van biogasinstallatie. Cloud Computing Stelt via een netwerk de complete ICT-faciliteiten dynamisch ter beschikking van klanten.
BVC Blokverwarmingscentrale; een modulair opgebouwde installatie voor het winnen van elektrische energie en warmte. EEG 2012 Erneuerbare-Energien-Gesetz – versie 2012 – Duitse voedings- en vergoedingsregeling.
Vergisting Vergisting van micro-organismen in de vergister (reactor) van een biogasinstallatie (BGI). Substraatbonus De in een biogasinstallatie gebruikte substraten zijn bepalend voor de voedingsvergoedingsklasse.